بسته بندی استاندارد

ارسال کالا و محصولات در فروشگاه اینترنتی شیک نو , با توجه به تنوع محصولات و آسیب‌پذیری آن‌ها، موضوع حائز اهمیت و قابل توجهیست، که همواره جزییات و زوایای آن مدنظر کارکنان بسته‌بندی و ارسال, فروشگاه شیک نو قرار دارد. بسته‌بندی مطلوب در شیک نو باعث می گردد که محصول ارسالی از هر نوع ضربه، شکستگی،له‌شدگی، تغییر فرم، تاثیر حرارت، تاثیر رطوبت و … محفوظ بماند.